MEHDİ (AS) HZ. İBRAHİM'İN NESLİNDENDİR

ÖNSÖZ: MÜSLÜMANLARIN TEVRAT VE İNCİL'E BAKIŞ AÇISIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA >>>
GİRİŞ: İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ AHİR ZAMAN VE MEHDİ (AS) MÜJDESİ >>>
HZ. İBRAHİM'İN HANİF DİNİNE UYMAK >>>
AHİR ZAMANDA YERYÜZÜNE DİN AHLAKI HAKİM OLACAKTIR

>>>
MUSEVİ KAYNAKLARINDA HZ. İBRAHİM'İN SOYUNA VADEDİLEN HAKİMİYET VE MEHDİ'NİN HZ.İBRAHİM'İN SOYUNDAN OLMASI >>>
TEVRAT'TA BEN-İ İSRAİL DİYE HİTAP EDİLEN KAVİM, MEHDİ CEMAATİDİR >>>
TEVRAT'TA VE DİĞER MUSEVİ KAYNAKLARDA MEHDİ (AS)'A İŞARETLER >>>
MUSEVİ KAYNAKLARINDA MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ DÖNEM >>>
MEHDİ (AS)'IN MUSEVİ KAYNAKLARINDA TARİF EDİLEN ÖZELLİKLERİ >>>
MUSEVİ KAYNAKLARINDA MEHDİ (AS)'IN HAKİMİYET DÖNEMİ >>>
İNCİL'DE MEHDİ (AS)'A İŞARETLER >>>
İNCİL'DE MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ DÖNEM >>>
İNCİL'DE MEHDİ (AS)'IN HAKİMİYET DÖNEMİ >>>
KURAN'DA VE DİĞER İSLAMİ KAYNAKLARDA MEHDİ (AS)'A İŞARETLER >>>
KURAN'DA MEHDİ'NİN GELİŞİNE VE İSLAM AHLAKININ HAKİMİYETİNE İŞARETLER >>>
HZ. MUHAMMED (SAV)'İN HADİSLERİNDE MEHDİ'NİN ÇIKIŞI VE HAKİMİYET DÖNEMİ >>>
SONUÇ: ALLAH VAADİNDEN GERİ DÖNMEYENDİR >>>

TEVRAT'TA VE DİĞER MUSEVİ KAYNAKLARDA
MEHDİ (AS)'A İŞARETLER

Mehdi'nin geleceğine inanmak, Museviliğin temel inanç esaslarından biridir. Musevilerin 12. yüzyıldan bu yana en büyük Tevrat alimi kabul ettikleri haham Maimonides (İbn-i Meymun), Yahudiliğin 13 temel inanç esasından onikincisini, "Mesih'in (Mehdi'nin) geleceğine inanmak" olarak açıklamıştır. Bu esaslara göre, Musevilerin "Mehdi" ile ilgili inançları şu sözlerle belirlenmiştir: "Mesih'in (Mehdi'nin) geleceğine gönülden inanıyorum, gelişi gecikse bile, her gün onun gelişini bekliyorum."

Mehdi'nin gelişini inkar edenlerin durumu ise, Musevilerin kutsal kaynaklarından Mişna'da şöyle açıklanmaktadır:

Mesih'in (Mehdi'nin) geleceğine inanmayan veya onun gelişini beklemeyen bir kişi, sadece bütün peygamberlere karşı gelmekle kalmaz, Tevrat'ı ve hocamız Musa'yı da inkar etmiş olur. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Yasaları, 11:1)

Ayrıca Musevilerin her gün üç kere yaptıkları Shmoneh Esrei adlı duada, Mehdi'nin gelişinin yakın olmasına yönelik dua edilir. Bu dua, din ahlakının gereği olan adaletin yeniden inşa edilmesi, ahlaksızlığın, günahın ve kötülüğün son bulması, doğruluğun hakim olması için Mehdi beklentisiyle yapılır. Bu bölümde de muharref Tevrat'ın, Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (sav)'in hadisleri ile uyum içinde olan bölümlerinden, Mehdi (as)'a işaret eden kısımlara yer verilecektir.

MUSEVİ KAYNAKLARINDA MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ DÖNEM

Musevilere göre, Mehdi (onların tabiriyle Mesih) gelmeden önceki devirde, dünyaya dinsizlikten kaynaklanan ahlaki çöküntü hakim olacaktır. İnsanlarda utanma hissi azalacak, zulüm ve kibir artacak, merhamet sahibi kimse kalmayacak, dindarlar hor görülecek, küfür ve fitne yaygınlaşacak; diğer taraftan felaketler, zulüm ve savaşlar birbirini izleyecek; toprakların bereketi azalacak, pahalılık, kıtlık ve yoksulluk artacaktır. Musevilerce kutsal kabul edilen kaynaklarda, Mehdi'nin çıkış öncesi dönemin özelliklerinden bir kısmı şöyledir:

1. Ahir zamanda alametlerin belirmesi >>>
2. Ateizmin yaygınlaşması >>>
3. Dinden uzaklaşılması >>>
4. Dindarların hor görülmesi >>>
5. Kötü insanların takdir görmesi >>>
6. Dini eğitimden uzaklaşılması >>>
7. Ülke yöneticilerinin dinden uzaklaşması >>>
8. Yöneticilerin toy olması >>>
9. Kadın yöneticilerin artması >>>
10. Liderlerin çıkar peşinde koşmaları >>>
11. Kötülerin güç sahibi olması >>>
12. Adaleti sağlayanların kalmaması >>>
13. Pahalılık artması >>>
14. Yoksulluğun artması >>>
15. Haksız kazancın artması >>>
16. Açlık ve kıtlık olması >>>
17. Toprakların bereketinin azalması >>>
18. Temiz su kaynaklarının azalması >>>
19. Kuraklık olması >>>
20. Hayvanların telef olması >>>
21. Sıkıntı ve zorluk dönemi olması >>>
22. Belaların ardı ardına gelmesi >>>
23. Fitnenin artması >>>
24. Ümitsizliğin hakim olması >>>
25. Fuhuşun yaygınlaşması >>>
26. İnsanlarda utanma hissinin azalması >>>
27. Ahlaksızlığın artması >>>
28. Yalan ve sahtekarlıkların artması >>>
29. Yüzlerin zilletli olması >>>
30. Merhamet, şefkat duygularının körelmesi >>>
31. Saygısızlığın artması >>>
32. İsyankarlığın artması >>>
33. Aileri bağlarının zayıflaması >>>
34. Münafıkların artması >>>
35. İlim adamlarının sayısının azalması >>>
36. İlim adamlarının yozlaşması >>>
37. Savaşların artması >>>
38. Ortadoğu'da kan dökülmesi >>>
39. Ortadoğu'da yıkımın olması >>>
40. Masum insanların öldürülmesi >>>
41. Mültecilerin artması >>>
42. İsyanların, ayaklanmaların artması >>>
43. Yağmalamanın olması >>>
44. Gençlerin çabuk yaşlanması >>>
45. Hakka direnenlerin bedenlerinde alamet olması >>>
46. İnsanların mutsuz olması >>>
47. Din adamlarının ümitsizlik içinde olmaları >>>
48. Şarabın değerli görülmesi >>>
49. Güneş ve Ay tutulmalarının olması >>>
50. Depremler olması >>>
51. Doğal afetlerin artması >>>
52. Bir yerde sel olurken, diğer bir yerde kuraklık olması >>>
53. Ürünlere çekirge musallat olması >>>
54. Çevre kirliliğinin artması >>>
55. Hz. İlyas'ın Mehdi'nin öncüsü olarak gelişi >>>
56. İnsanların ruhen yıpranmış olmaları >>>
57. Irak topraklarında savaş olması >>>
57.1. Uzak ülkelerden Irak topraklarında savaşmaya gelinmesi >>>
57.2. Çocuk ve gençlerin ölmesi >>>
57.3. Evlerin yağmalanması >>>
57.4. Çok fazla kan dökülmesi >>>
57.5. Halkın korku ve acı içinde olması >>>
57.6. Halkın komşu ülkelere kaçması >>>
57.7. Savaş sonrası kentlerin ıssızlaşması >>>
57.8. Irak kentlerinin yerle bir olması >>>
58. Yecüc ve Mecüc kavminin ortaya çıkışı >>>
58.1. Kalabalık bir topluluk olmaları >>>
58.2. Çok uluslu bir topluluk olmaları >>>
58.3. Silahlı büyük bir orduya sahip olmaları >>>
58.4. Kuzey Asya'dan (Ortadoğu'nun uzak kuzeyinden) çıkmaları >>>
58.5. Bozgunculuk çıkarmaları >>>
58.6. Saldırgan, yağmacı bir topluluk olması >>>
58.7. Dağlarda savaşmaları >>>
58.8. Salgın hastalık ve felaketlerle helak edilmeleri >>>
58.9. Toplu ölmeleri >>>
58.10. Çıktıkları dönemde büyük bir deprem olması >>>

© 2008 Harun Yahya. www.yenibilgiyenikonu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.