MEHDİ (AS) HZ. İBRAHİM'İN NESLİNDENDİR

ÖNSÖZ: MÜSLÜMANLARIN TEVRAT VE İNCİL'E BAKIŞ AÇISIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA >>>
GİRİŞ: İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ AHİR ZAMAN VE MEHDİ (AS) MÜJDESİ >>>
HZ. İBRAHİM'İN HANİF DİNİNE UYMAK >>>
AHİR ZAMANDA YERYÜZÜNE DİN AHLAKI HAKİM OLACAKTIR

>>>
MUSEVİ KAYNAKLARINDA HZ. İBRAHİM'İN SOYUNA VADEDİLEN HAKİMİYET VE MEHDİ'NİN HZ.İBRAHİM'İN SOYUNDAN OLMASI >>>
TEVRAT'TA BEN-İ İSRAİL DİYE HİTAP EDİLEN KAVİM, MEHDİ CEMAATİDİR >>>
TEVRAT'TA VE DİĞER MUSEVİ KAYNAKLARDA MEHDİ (AS)'A İŞARETLER >>>
MUSEVİ KAYNAKLARINDA MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ DÖNEM >>>
MEHDİ (AS)'IN MUSEVİ KAYNAKLARINDA TARİF EDİLEN ÖZELLİKLERİ >>>
MUSEVİ KAYNAKLARINDA MEHDİ (AS)'IN HAKİMİYET DÖNEMİ >>>
İNCİL'DE MEHDİ (AS)'A İŞARETLER >>>
İNCİL'DE MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ DÖNEM >>>
İNCİL'DE MEHDİ (AS)'IN HAKİMİYET DÖNEMİ >>>
KURAN'DA VE DİĞER İSLAMİ KAYNAKLARDA MEHDİ (AS)'A İŞARETLER >>>
KURAN'DA MEHDİ'NİN GELİŞİNE VE İSLAM AHLAKININ HAKİMİYETİNE İŞARETLER >>>
HZ. MUHAMMED (SAV)'İN HADİSLERİNDE MEHDİ'NİN ÇIKIŞI VE HAKİMİYET DÖNEMİ >>>
SONUÇ: ALLAH VAADİNDEN GERİ DÖNMEYENDİR >>>

SONUÇ: ALLAH VAADİNDEN GERİ DÖNMEYENDİR

Hz. Mehdi'nin gelişi konusu İbrahimi dinlerin tarihinde, her dönem önemli bir yer tutmuştur. Her dinin kendi kutsal kaynaklarında, vasıflarıyla, yardımcılarıyla, devrinin özellikleriyle ve yapacağı icraatlarla, ayrıntılı olarak tarif edilen Hz. Mehdi'nin gelişi, iman edenler arasında coşkulu bir müjde konusudur.

Mehdi (AS)'ın ortaya çıkışının çok yakın olduğunu ise, bu alametlerin yoğun olarak, birbiri ardınca yaşanmasından anlayabiliyoruz. Fitne ve bozgunculuğun, çatışma ve savaşların, ahlaksızlık ve dinsizliğin, hiçbir dönemde olmadığı kadar yaygınlaşması, dejenerasyonun adeta doruk noktasına ulaşması, Hz. Mehdi'nin çıkışının an meselesi olduğunu göstermektedir. Ancak yaşanan tüm bu olumsuzluklar, suyun ateşi söndürmesi gibi, Hz. Mehdi'nin çıkışı ile son bulacak ve Allah muhakkak, müminleri "... yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracaktır." (Nur Suresi, 55)

Bu müjdeli gelişmelere karşı batıl bir mücadele içinde olanlar ise, kaderlerindeki yenilgiye şahit olacaklardır. "O, suçlu-günahkarlar istemese de, hakkı gerçekleştirmek ve batılı geçersiz kılmak için (böyle istiyordu.)" (Enfal Suresi, 8) ayetinde bildirildiği gibi, kesin olarak Allah'ın istediği olacaktır. Din ahlakının yayılmasına direnenlerin durumu, Kuran'da şöyle açıklanmaktadır:

İnkar edenler ise; onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer; susayan onu bir su sanır. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur... (Nur Suresi, 39)

Hz. Mehdi'nin vesilesiyle imana yönelecek ve onun liderliğinde altınçağı yaşayacak insanlar, Allah'ın izniyle çok şerefli bir döneme tanık olacaklardır. Bolluğuyla, bereketiyle, konfor ve huzur dolu ortamıyla, her Müslüman'ın ulaşmak isteyeceği bu dönem, iman eden insanlar için dünya hayatında çok üstün bir mükafattır. Altınçağ'da anarşi, terör, kargaşa, düşmanlık ve şiddetin tümüyle kalkması sonucunda, yaşanacak olan barış ve esenlik dolu hayatla, insanlar dünyada cennet benzeri bir ortama kavuşacaklardır.

Allah'ın müminlere bu lütfu, Kuran'da "Kim Allah'ı, Resûlü'nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır." ayetiyle bildirildiği gibi Rabbimiz'in bir vaadidir. (Maide Suresi, 56) Ve "Allah va'dinden geri dönmez." (Rum Suresi, 9) Bir başka Kuran ayetinde ise Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

Şüphesiz, size vaadedilen gerçekleşecektir. (Mürselat Suresi, 7)


 
© 2008 Harun Yahya. www.yenibilgiyenikonu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.