5. Dünyayı iman edenlerin yönetmesi:

O zaman Kral, sağındaki kişilere, "Sizler... (Allah'ın) kutsadıkları, gelin!" diyecek. "Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın!" (Matta, 25:34)

Kutsalların dünyayı yargılayacağını bilmiyor musunuz?... (Korintoslulara I. Mektup, 6:2)

... Rab Allah onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler. (Vahiy, 22:5)

Ama siz seçilmiş soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Allah'ın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Allah'ın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. (Petrus'a I. Mektup, 2:9)

... Allah, bu dünyada yoksul olanları imanda zenginleşmek ve kendisini sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olmak üzere seçmedi mi? (Yakup'un Mektubu, 2:5)

Onlar Allah'ın. kâhinleri (din adamları) olacak, O'nunla birlikte bin yıl egemenlik sürecekler. (Vahiy, 20:6)© 2008 Harun Yahya. www.yenibilgiyenikonu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.