80.8. İmanı zayıf bütün insanları peşinden sürüklemesi:

... Bütün dünya şaşkınlık içinde canavarın ardından gitti. (Vahiy, 13:3)

... Mahvolanlar, gerçeği sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvoluyorlar. İşte bu nedenle Allah yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor. (Selaniklilere II. Mektup, 2:10-11)

Yeryüzünde yaşayan... herkes ona tapacak. (Vahiy, 13:8)© 2008 Harun Yahya. www.yenibilgiyenikonu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.