44. Mucize göstermeden dünyaya hakim olması:

Bir kimse ... (Mehdi'nin) mucizeler ve harikalar yapması gerektiği, dünyaya yeni olağanüstülükler getireceği, ölüleri dirilteceği veya benzeri işler yapacağı kanısında olmamalı. Bu doğru değil. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:3)

... (Mehdi) döneminde doğadaki düzenin herhangi bir unsurunun geçersiz kılınacağı veya yaratılışta bir değişiklik olacağı düşünülmemelidir. Daha doğrusu dünya kendi düzeninde devam edecektir. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:1)

(Mehdi döneminde)... dünyanın işleyiş şeklinin veya doğa kanunlarının değişeceğini düşünmeyin. Dünya olduğu gibi devam edecek... (Maimonides, Mişna Tefsiri, Sanhedrin 10:1)© 2008 Harun Yahya. www.yenibilgiyenikonu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.