40. Bereket verilmiş olması:

... denizin bolluğu sana döndürülecek, milletlerin zenginliği sana gelecek... altın ve günnük getirecekler... (Yeşaya, 60:5-6)

O (Mehdi) Rab'bin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü. (Yeşaya, 53:2)© 2008 Harun Yahya. www.yenibilgiyenikonu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.