15. Egemenlik sahibi olması:

Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi... Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. (Daniel, 7:14)

... onun egemenliği bir denizden bir denize, Fırat'tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak. (Zekeriya, 9:10)

... (Mehdi) bilgece egemenlik sürecek... (Yeremya 23:5)

... Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek... (Yeşaya, 9:7)

... Düşmanlarını utanca bürüyeceğim, ama onun başındaki taç parıldayacak. (Mezmurlar, 132:17-18)

Rab ... (Mehdi'yi) büyük zaferlere ulaştırır... (2. Samuel, 22:51)

... (Mehdi'nin) çıkışı ve Davud krallığını geçmişin ihtişamına ve başlangıçtaki hakimiyetine yeniden kavuşturacağı önceden belirlenmiştir... (Maimonides, Mishneh Torah, Laws of Kings 11:4)© 2008 Harun Yahya. www.yenibilgiyenikonu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.