14. Halkların ondan razı olması:

... (Mehdi'nin) adı sonsuza dek yaşasın, güneş durdukça adı var olsun, Onun aracılığıyla insanlar kutsansın, bütün uluslar "Ne mutlu ona" desin! (Mezmurlar, 72:17)

Onun (Mehdi'nin) doğruluğu ve onun getireceği kerametler... bütün milletlerin ona hizmet etmesine sebep olacak... (Maimonides, Mişna Tefsiri, Sanhedrin 10:1)

... Tüm uluslar onun (Mehdi'nin) fevkalade dindarlığı nedeniyle, ona hizmet edecekler... (Maimonides, Mişna Tefsiri, Sanhedrin bölüm 10)

... halklar ayaklarının altına serilir. (Mezmurlar, 45:5)© 2008 Harun Yahya. www.yenibilgiyenikonu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.