2. Allah'a imanın tüm dünyaya hakim olması:

Aydınlanmak için kentin Güneş ya da Ay'a gereksinimi yoktur. Çünkü Allah'nın görkemi onu aydınlatıyor... (Vahiy, 21:23)

Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. (Matta, 24:13-14)

... "Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım... Hiç kimse yurttaşını, kardeşini, Rab'bi tanı diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni." (İbranilere Mektup, 8:10-11)

Göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın heryerinde duyurulacak. (Matta, 24:14)

Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Yeryüzünde yaşayanlara -her ulusa, her oymağa, her dile, her halka- iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan Müjde'yi getiriyordu. (Vahiy, 14:6)

... kulları O'na (Allah'a) tapınacak. (Vahiy, 22:3)

Ardından büyük bir kalabalığın, gürül gürül akan suların, güçlü gök gürlemelerinin sesine benzer sesler işittim. "Haleluya!" diyorlardı. "Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab Allahımız Egemenlik sürüyor." (Vahiy, 19:6)


© 2008 Harun Yahya. www.yenibilgiyenikonu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.